Proff renhold

Renhold og vedlikehold er to sider av samme sak

Den som utfører renhold av tregulv er i økende grad nødt til å bli en del av vedlikholdet. Nye behandlingsmåter for tregulv krever at det tas hensyn hver dag, enter i form av egne produkter eller metoder eller begge deler. Vi har metodene og midlene.

GULVKOMPAGNIET AS tilbyr i samarbeide med sin leverandør Bona et komplett utvalg av maskiner og rekvisita til renhold av tregulv. Vi har mange års erfaring og et produktspekter som dekker alle typer overflatebehandling.

 


Tidene forandre seg i renholdsbransjen. Tidligere var det enkelt, de fleste tregulv var lakkerte og man kunne vaske og holde rent med nær sagt hva som helst  uten fare for å skade de underliggende treverket. Moderne behandlingsmåter som olje og hardvoksolje tåler ikke dette og krever mer av renholderen.


Vi tilbyr en profesjonell tilnærming til problemet med produkter som er effektive, men allikevel skånsomme mot bruker og det eksterne miljø. Bona er anerkjent  for produkter med miljøet i fokus siden 1916 og er jevnlig premiert for sitt engasjement.


Også for utøveren er kunnskap om metode og omfang av oppgaven viktig for å kunne prise oppdraget riktig og unngå konflikter i ettertid. Dessverre ser vi ofte at tregulv ødelegges av renholdet fordi man mangler kompetanse. Dette er en kostbar og lite kundevennlig måte å lære på.    

Velg din type gulv fra prøvene under for å få en beskrivelse av metode og anbefaling på produkter.

BONAS

Vedlikeholdsprogram for tregulv


Den kostnadseffektive måten å vedlikeholde ditt gulv på. Ta tak før slitasjen går så langt at gulvet har behov for en full oppsliping.


Trykk på bildet for mer info