Om oss

TOTALLEVERANDØR TIL GULVSLIPEBRANSJEN


Gulvkompagniet ble etablert i 1988 som totalleverandør til gulvslipere. Vår forretningsidé er å være en service-bedrift for profesjonelle utøvere i bransjen, og vi arbeider fortløpende med utvikling og forbedring av produkter og metoder som kommer våre kunder til gode i form av en enklere og mer effektiv hverdag. Etter hvert har produktspekteret blitt utvidet til også å omfatte maskiner og rekvisita spesialisert for utleievirksomheter, samt til sliping og behandling av fleksible gulv som linoleum, vinyl, gummi etc. 


Gulvkompagniet er Norges ledende leverandør til profesjonelle gulvslipere. Vi markedsfører kun kvalitetsvarer som foruten våre egne varemerker, omfatter produkter fra 3M, SIA, Bona, Osmo m.fl. Vi besitter videre en unik kompetanse på gulvsliping og gulvbehandling i sin alminnelighet, noe som er til uvurderlig støtte for våre kunder og deres oppdragsgivere. Vi har normalt alle varer på lager til enhver tid og opplever kun unntaksvis utsolgt-situasjoner. Våre kunder behøver derfor kun i beskjeden grad ha eget lager. Stort sett alle ordre leveres påfølgende virkedag i hele Sør-Norge opp til Trondheim. Østlandsområdet dekkes samme dag med budbiler.


Miljøhensyn er viktige bestanddeler i våre beslutningsprosesser. Våre produkter, service, metoder og lokaler velges og vedlikeholdes ut fra det beste for miljøet. LIkeledes har våre høykvalitets produkter svært lavt innhold av løsemidler og giftstoffer samt lang holdbarhet, noe som genererer mindre avfall og avgasser.

Sliping, rebehandling og vedlikehold av gulv er noe av det beste du kan gjøre for miljøet. Faktisk kan du ved sliping og behandling av et tregulv spare 79% co² og 95% energi i forhold til å legge et nytt. For et fleksibelt gulv som linolueum, PVC eller vinyl etc er besparelsen hele 90% co² og 90% energi i forhold til å legge et nytt*. Gjenbruk generer også svært lite avfall.


Gulvkompagniet har som målsetning å være en smidig aktør som på kort tid fanger opp trender i tiden - alltid med våre kunders ønsker og behov for øye. Allikevel setter vi vår ære i å opprettholde knowhow og produkter med rot i tradisjonelle, norske håndverkstradisjoner.


Velger du Gulvkompagniet får du:


  • Profesjonelle produkter tilpasset profesjonelle brukere
  • Alt en gulvsliper trenger på ett sted
  • Alltid veiledning av fagfolk
  • Gode priser
  • Rask levering og rask service
  • Miljøtilpassede produktalternativer til de fleste gulvoppgaver
* I følge undersøkelse utført av IVL Swedish Environmental Research Institute 2020.