Slipenetting/Scrad System

3M Scotch Mesh

SLIPENETTING

Slipenettingen Scotch Mesh benyttes i dag primært til å pusse ned fiber-reisningen i treverket ved lakkering samt finsliping av tre- og steingulv.

Slipenetting ble i utgangspunktet oppfunnet og patentert av 3M for å fjerne bonevoks på linoleum uten å måtte bruke kjemikalier. Produktet ble raskt populært og ganske snart fant gulvsliperne ut at dette kunne være en nyttig artikkel til finsliping av treverk samt til nedpussing av vedreisning etter første lakkstrøk.

Til tross for at patentet nå er gått ut og at netting i dag produseres av flere, har 3M beholdt sin ledende stilling fordi ingen ennå har lykkes i å produsere et like holdbart produkt.

Vi markedsfører slipenetting fra 3M, men har etterhvert også andre leverandører som SIA og Mirka som leverer slipenetting med borrelåsbakside. Denne brukes på flerskivemaskiner som Lägler Trio, men også til nedpussing av gips og sparkel på vegger og tak.  

Dimensjon

Antall hull

Borrelås

Korninger

407mm (16")

Nett

Nei

80, 100, 120, 150, 180, 220

380mm (14")

Nett

Nei

60, 80, 100, 120, 150

200mm

Nett

Ja

180, 220

225mm

Nett

Ja

80, 100, 120, 150, 180

Abranet ACE

Abranet Ace er utviklet med tanke på industriens behov av slipemateriell, for krevende slipeoperasjoner. Den optimerte nettkonstruksjonen med keramiske slipekorn gjør at Abranet Ace har en meget god holdbarhet og overlegen aggressivitet ved sliping av eksempelvis hardt tre. Abranet Ace avvirker raskt og effektivt på ulike overflater, men riper minimalt. Abranet Ace passer også for sliping av primer, kompositt og ulike lakker. Den passer bra til tre- fly- bil- og komposittindustrien. Den åpne nettkonstruksjonen gir et meget bra støvavsug. Abranet Ace finnes i korninger fra P80 – P150.  

Dimensjon

Antall hull

Borrelås

Korninger

150mm

-

Ja

80, 100, 120, 150

178mm

-

Ja

80, 100, 120

Abranet ACE HD

Abranet ACE HD er et ytterligere forsterket produkt for tung sliping som leveres i korning helt ned til P40. Denne nettingen har en tykkere struktur og en kraftigere borrelås, noe som gjør at den takler stort trykk og høy temperatur. Suveren finish til tross for grov korning. Passer meget godt til Bona FlexiSand med PowerDrive da den uten problemer håndterer trykket slev fra maskin påsatt ekstra vekter.

Dimensjon

Antall hull

Borrelås

Korninger

150mm

-

Ja

40, 60, 80

Bona Scrad System

BONA SCRAD SYSTEM / SCRAD WINGS

Når man ønsker å oppnå den helt enestående og ripefrie overflaten kommer de aller fleste slipemetoder til kort. Dette gjeder f.eks. før bruk av mørk olje hvor alle småriper blir framtredende eller f.eks i de tilfeller hvor man ønsker å mellomslipe får siste strøk med vannbasert lakk. Her kommer.f.eks slipenetting til kort. En slipenetting setter ganske markerts striper særlig når den er nyog disse kan bli synlig eller behandling.

Bona Scarad Pad er en slipepad som inneholder svært finfordelte slipemineraler som gir helt grad av avvirking fra start til slutt. Den er aggresiv,men allikevel skånsom fordi slipemineralene er små men svært tette.

Dersom et fremmedlegeme setter seg i et vanlig sandpapir eller netting vil dette ofte bli med i slipingen og lage markerte ringer i overflaten. En Scradpad absorberer fremmedlegemer og slike problemer unngås.


Dersom det er øsnkelig med en kraftigere nedsliping enn kun Scradpad kan tilby innledningvis, kan slipeffekten forsterkes ved at Scrad Wings settes på padden. Disse leveres i korning 150 og 180 og festes på undesiden av Scradpadden. Man kan benytte 2 eller 4 vinger ettersom hvor kraftig virkning man vil ha. Etter bruk av wings må gulvet gåes over med kun Scradpad for å fjerne ringer.